MAM WAżNą INFORMACJę DLA KIEROWCóW ODWALAJąCYCH COś NA DRODZE. SMARTFONY: ONE ISTNIEJą

© Provided by Spider's Web stop cham I nagrywają filmy. A te filmy potem trafiają do internetu, albo na policję.  Do tego wpisu zainspirował mnie poniższy film Stop Cham: require(["binding"], function (binding) { binding("wcVideoPlayer", "#video_player_8bdb6e69-63c3-4106-a378-8fa6892562be").all(); }); Widzimy na nim wybitnego kierowcę białej Toy...

Source: