ALEKSANDER I JOLANTA KWAśNIEWSCY śWIęTUJą 41. ROCZNICę śLUBU. POLITYK WALCZYł O SERCE UKOCHANEJ, GDY CIERPIAłA PO ROZSTANIU

Pełny ekran SLAJD 1/6 © Fot. Sławomir Kamiński Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy ...