BOCZARSKA POJECHAłA NA GRANICę POLSKO-BIAłORUSKą. „UCHODźCY CZęSTO JEDZą TYLKO LIśCIE I PIJą WODę Z BAGIEN”

Magdalena Boczarska jest kolejną znaną osobą, która udała się na granicę polsko-białoruską, aby wesprzeć wolontariuszy pomagających uchodźcom. W relacji, zamieszczonej na Instagramie poinformowała, że migranci często przez tydzień „jedzą tylko liście i piją brudną wodę z bagien”. Na początku swojego wpisu Boczarska podkreśliła, że zaledwie 3 godziny drogi od Warsza...

Source: