DONALD TRUMP ZORGANIZOWAł KOLEJNą KONFERENCJę. NIE OBYłO SIę BEZ WPADKI. Z GłOWY PRAWNIKA ZACZęłA SPłYWAć FARBA DO WłOSóW

Pełny ekran SLAJD 1/4 © Kapif.pl Wpadka Donalda Trumpa i jego prawnika ...