EDYTA GóRNIAK GROZI OPUSZCZENIEM KRAJU. NIE CHCE ZASZCZEPIć SIę PRZECIW COVID-19. "BęDZIEMY MUSIELI SIę POżEGNAć"

Pełny ekran SLAJD 1/3 © Kapif.pl Edyta Górniak ...