INTERNAUCI ZAUWAżYLI, żE ALEKSANDRA KWAśNIEWSKA NIE NOSI OBRąCZKI. DLACZEGO? ODPOWIEDZIAłA SZCZERZE

Pełny ekran SLAJD 1/10 © Instagram/ @aleksandraleksandrowna Ale...

Source: