JULIA OLEś PRZEJęłA FANPAGE SERWISU KAMILA DURCZOKA. WYKORZYSTAłA TO NA WłASNą KORZYść. "OD SAMEGO POCZąTKU JEST W MOICH W RęKACH"

Pełny ekran SLAJD 1/6 © KAPIF.pl Kamil Durczok i Julia Oleś ...

Source: