MAłGORZATA TOMASZEWSKA NIE OSZCZęDZA BARBARY KURDEJ-SZATAN. POSTANOWIłA Ją POUCZYć: EMOCJE MUSZą OPAść

Pełny ekran SLAJD 1/9 © KAPIF Małgorzata Tomaszewska pokaz duetu Pap...

Source: