MACIEJ STUHR OTWORZYł SIę PODCZAS WYWIADU. ZDRADZIł, JAK CZUJE SIę JEGO TATA. "Z NIEKTóRYMI RZECZAMI SIę JUż żEGNA"

Pełny ekran SLAJD 1/11 © KAPIF.pl Jerzy i Barbara Stuhrow...

Source: