MIłOść JOANNY KUROWSKIEJ I GRZEGORZA ŚWIąTKIEWICZA PRZEPLATAłA SIę Z TRAGEDIAMI. W 2014 ROKU LOS ROZDZIELIł ICH NA ZAWSZE

Pełny ekran SLAJD 1/6 © KAPIF.pl Joanna Kurowska w 2017 roku. ...

Source: