PAULINA KRUPIńSKA WRZUCIłA ZDJęCIE Z CóRKą. TOSIA PODAROWAłA JEJ PIęKNY BUKIET Z LIśCI I PORóWNAłA Ją DO... KUCYKA

Pełny ekran SLAJD 1/6 © Instagram/pkrupinska Paulina Krupińska ...