RAFAł KRóLIKOWSKI NADAL CIERPI PO STRACIE BRATA. OPOWIEDZIAł O RELACJI Z JEGO żONą I DZIEćMI. "NIE CHCę INGEROWAć W ICH żYCIE"

Pełny ekran SLAJD 1/9 © Instagram/ @rafkrolikowski Rafał Królikowsk...

Source: