BOLESłAWIEC. OBIEKT WESTCHNIEń JAPOńCZYKóW, ROSJAN I NIEMCóW. ZAMIESZKALI TU OSADNICY Z BOśNI. "KRAJOBRAZ JAK NA BAłKANACH"

Pełny ekran SLAJD 1/3 © borzywoj / shutterstock / gazeta.pl Rynek w Bolesławcu ...

Source: