KTóRE Z MEDIóW SPOłECZNOśCIOWYCH NAJBARDZIEJ UZALEżNIA? NASTOLATKOWIE MAJą SWóJ TYP

Raport z badań na temat obecności nastolatków w mediach społecznościowych opublikowała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Posty, które młodzi oglądają każdego dnia, mają wpływ na to, jak postrzegają sami siebie. Co trzecia dziewczyna i co piąty chłopak, oglądając wyidealizowane zdjęcia rówieśników w sieci, czuje presję, aby wyglądać lepiej. Najpopularniejsze m...

Source: