LISTA OBECNOśCI, W PRZECIWIEńSTWIE DO EWIDENCJI CZASU PRACY, NIE JEST OBOWIąZKOWA. ALE I TAK WARTO Ją PROWADZIć

© Provided by Spider's Web czy lista obecności jest obowiązkowa Wyliczenie tego ile czasu pracował każdy z zatrudnionych w danej firmie, jest jednym z najważniejszych zadań pracodawcy. W końcu od tego zależy m.in. pensja pracownika. Pozostaje jednak pytanie, czy lista obecności jest obowiązkowa oraz czym różni się od ewidencji czasu pracy. Każdy, kto zatrudnia pracownika, m...

Source: