MłODA LEWICA CHCIAłA BRONIć SPRZąTACZKI PRZED LEMPART. ALE STWIERDZILI, żE TA DRUGA JEST... "WYżEJ POSTAWIONA"

Utarczka Marty Lempart ze sprzątaczką przed biurem PiS staje się coraz głośniejsza. Zdenerwowanie kobiety na feministkę, która oblała farbą wejście do budynku, było całkowicie zrozumiałe i chyba nie sposób znaleźć nikogo, kto broniłby wulgarnej aborcjonistki. Z działaczy Młodej Lewicy - którzy skomentowali zajście, broniąc pani sprzątającej budynek - wys...

Source: